POLSKIE PLACÓWKI DYPLAMATYCZNE W NIEMCZECH

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech

www.berlin.polemb.net

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

www.berlin.polemb.net

Konsulat Generalny w Hamburgu

www.hamburgkg.polemb.net

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium

www.monachiumkg.polemb.net

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W NIEMCZECH

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

www.auswaertiges-amt.de

Bundeskanzler

www.bundeskanzler.de

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

www.bmi.bund.de

Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych

www.bmas.de

Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych

www.bmbf.de

Ministerstwo Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Konsumentów

www.verbraucherministerium.de

Ministerstwo do spraw Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży

www.bmfsfj.de

Ministerstwo Finansów

www.bundesfinanzministerium.de

Ministerstwo Zdrowia

www.bmgesundheit.de

Ministerstwo Sprawiedliwości

www.bmj.bund.de  

Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych

www.bmu.de

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast

www.bmvbw.de

Ministerstwo Gospodarki i Technologii

www.bmwi.de

Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych

www.bmz.de

Ministerstwo Obrony

www.bundeswehr.de

Prezydent

www.bundespraesident.de

Rząd

www.bundesregierung.de

Bundestag

www.bundestag.de

INSTYTUCJE

Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden

www.destatis.de

Germany Trade & Invest

www.gtai.de

Zrzeszenie Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK)

www.dink.de

Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich
(DPG)

www.dpg-bundesverband.de

Federalne Zrzeszenie Niemieckiego Przemysłu (BDI)

www.bdi.eu 

INSTYTUTY GOSPODARCZE W NIEMCZECH

Institut für Weltwirtschaft (IfW)

www.ifw-kiel.de

Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (HWWI)

www.hwwi.org

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

www.diw.de

Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung  (RWI)

www.rwi-essen.de

Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)

www.iwh-halle.de

Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo)

www.cesifo-group.de

NIEMCY W LICZBACH

Powierzchnia

357 031 km²

Mieszkańcy

82,5 Mio.

Stolica

Berlin

Forma państwa

państwo związkowe (16), demokracja parlamentarna

Strefa czasowa

MEZ

Waluta

1 Euro = 100 Cent

Dochód Narodowy

2 251,17 Mrd. Euro