Komisja Podatkowa

W grudniu 2015r. AHK Polska powołała grupę roboczą w zakresie prawa podatkowego, której celem będzie analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego, formułowanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie prawa podatkowego, identyfikacja i analiza barier podatkowych dla rozwoju przedsiębiorczości, a także dialog i wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa podatkowego z przedstawicielami administracji skarbowej oraz przedsiębiorcami. Podejmowane będą także inicjatywy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i poprawy klimatu inwestycyjnego. Członkami założycielami Komisji są: Roedl & Partner, Volkswagen Poznań sp. z o.o., PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Tax Benefit Roszkowski Murawski Doradcy Podatkowi Sp.p. , Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k., PKF Osnabrück WMS Treuhand GmbH, PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK.

Na początku 2016 roku dołaczyła do Komisji firma Advicero Tax sp. z o.o.

We wrześniu 2016 do Komisji przyłączyła się firma JRD Sp. z o.o. W kwietniu 2017 do Komisji przystąpiła firma Jara Drapała & Partners sp. k.

We wrześniu 2017 przyłaczyła się do Komisji firma Kozlowski Rechts- und Steuerberatung.

Kalendarz komisji

no events in this list.

Ostatnio cytowali nas m.in.:

15.10.2016

Wiadomości Gospodarcze Wi

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania
Od 15 lipca 2016 r. obowiązuje w polskim prawie podatkowym klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Celem klauzuli jest przeciwdziałanie obchodzeniu przepisów prawa podatkowego oraz osiąganiu z tego tytułu korzyści podatkowych. Można spodziewać się, że jej obowiązywanie zahamuje, przynajmniej selektywnie, tzw. „agresywne” działania optymalizacyjne. Artykuł

Oficer ds. tax compliance w firmie – funkcja pożądana, konieczna czy trend?

- wspólne posiedzenie Komisji podatkowej i Komisji ds. compliance,
9 luty 2017.

Ryzyko podatkowe, które może się zmaterializować w firmie w postaci niepożądanych skutków - zaległości podatkowych, odsetek, sankcji karno-skarbowych - jest nieodzownym elementem działalności gospodarczej. W zasadzie każda firma zarządza ryzykiem podatkowym, a działania te przyjmują w praktyce formę mniej lub bardziej zorganizowaną. 

Zadaliśmy sobie pytanie, czy w obliczu ostatnich zmian w polskim systemie podatkowym, których celem jest w dużej mierze uszczelnienie systemu podatkowego, przedsiębiorcy powinni zmodyfikować podejście do zarządzania ryzykiem podatkowym w firmie, a może jest tutaj miejsce dla odpowiednich uregulowań prawnych?

Podczas spotkania dyskutowaliśmy o funkcji compliance związanej z zarządzaniem ryzykiem podatkowym, jej umiejscowieniu w firmie, skuteczności z którą wiąże się odpowiednie posadowienie funkcji w hierarchii organizacji, a także o ocenie ryzyk compliance i ich uszeregowaniu według odpowiedniej skali. Uczestnicy prezentowali doświadczenia z indywidualnej praktyki oraz rozwiązania praktykowane w zagranicznych systemach prawnych. 

Prelekcję „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” wygłosiła adwokat Małgorzata Sajkiewicz z kancelarii Wierzbowski Eversheds, dyskusje moderowali Marcin Gomoła, przewodniczący Komisji compliance oraz Paweł Suliga – przewodniczący Komisji ds. podatków.

Kontakt

Agnieszka Ozubko

Government Affairs

+48 22 53 10 547
+48 22 53 10 600
Napisz e-mail

Paweł Suliga

Przewodniczący Komisji Podatkowej,
Steuerberater (DE), Doradca Podatkowy
WMS Treuhand GbR
Wirtschaftsprüfer - Steuerberater - Rechtsanwälte