Komisja Kształcenia Zawodowego

W roku 2013 ukonstytuowała się funkcjonująca przy AHK Polska - Komisja Kształcenia Zawodowego. 

Celem komisji jest promowanie dualnego systemu kształcenia uwzgledniającego ścisłą współpracę zakładów pracy ze szkołami, wspieranie dokształcania nauczycieli zawodu, upraktycznienie kształcenia zawodowego, jak również rozszerzenie działań związanych z podniesieniem prestiżu kształcenia zawodowego. 

W lutym 2016 na przewodniczącą komisji została wybrana Krystyna Boczkowska – prezes Robert Bosch Sp. z o.o. W skład komisji wchodzą ponadto prof. Mariusz Olszewski – Politechnika Warszawska (wiceprzewodniczący), dr Agnieszka Chłoń-Domińczak – Instytut Badań Edukacyjnych, Agata Woźniak – prezes Stowarzyszenia Redaktorów Technicznych oraz Logostrada.pl, Sławomir Fater – Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, Krystyna Woźniak, Solaris Bus & Coach S.A. oraz Monika Balicka-Schmelz, Volkswagen Poznań sp. z o.o., Michał Woźniak, Germany Trade & Invest GmbH oraz z ramienia izby Maria Montowska – dyrektor Działu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Serwisu Członkowskiego. 

AHK Polska prowadzi projekty kształcenia zawodowego w ramach dualnego systemu nauczania od 2008 roku. W ramach prowadzonych projektów w 26 klasach uczy się blisko 600 uczniów. AHK Polska współpracuje obecnie z Haering Polska, Imtech Polska, Volkswagen Poznań, MAN Truck & Bus Polska, Steico, PHOENIX CONTACT Wielkopolska, Lidl Polska oraz Hochland Polska. 

Przedsiębiorstwom zainteresowanym projektami izba oferuje dwa modele współpracy: przygotowanie i prowadzenie klas patronackich aż do ukończenia nauki lub pomoc przy przygotowaniu i przeprowadzaniu egzaminów i certyfikacji.


Zobacz relację: Spotkanie z Wiceminister Edukacji Narodowej, Teresą Wargocką


Zobacz relację: Spotkanie komisji z wiceministrem Pawłem Orłowskim


Kluzik-Rostkowska o środkach na szkolnictwo zawodowe: umowy z samorządami już podpisane

15.12.2016

Wiadomości Gospodarcze Wi

Spotkanie z minister edukacji 
We wrześniu Komisja Kształcenia Zawodowego AHK Polska spotkała się z wiceminister edukacji narodowej Teresą Wargocką oraz dyrektor Działu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN Jadwigą Paradą. Tematem spotkania były zmiany w kształceniu zawodowym, w szczególności kwestie związane z wprowadzeniem zmian w szkołach branżowych I i II stopnia, dopasowanie listy zawodów do aktualnych potrzeb pracodawców, rozwój zawodowy nauczycieli, refundacja kosztów kształcenia zawodowego wobec przedsiębiorców oraz wsparcie działań w zakresie doradztwa zawodowego młodzieży. ... Artykuł

24.11.2016

www.mpips.gov.pl

Wystąpienie ministra
Minister Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się 22 lutego 2012 r. z członkami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. - Według szacunków resortu pracy, ponad 700 tys. osób poniżej 30 roku życia w Polsce jest bezrobotnych. Dlatego jednym z priorytetów działalności ministerstwa jest przygotowanie programu pilotażowego wsparcia młodych ludzi wchodzących na rynek pracy – powiedział minister Kosiniak-Kamysz.... artykuł 

Kalendarz komisji

no events in this list.

Kontakt

Maria Montowska

Dyrektor
Serwis Członkowski
Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne

+48 22 53 10 500
+48 22 53 10 600
Napisz e-mail

Krystyna Boczkowska

Przewodnicząca Komisji Kształcenia Zawodowego
Prezes Robert Bosch Sp. z o.o.