Komisja innowacyjności

W marcu 2016 powołana została do życia Komisja ds. innowacyjności. 

Pierwsze posiedzenie odbyło się w siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ we Wrocławiu z udziałem przedstawicieli biznesu, nauki i władz lokalnych.

Kanwą do powstania komisji był  ubiegłoroczny Szczyt Innowacyjny w Berlinie zorganizowany przez DIHK, Pracodawców RP, Ambasadę RP w Berlinie i AHK Polska, podczas którego dyskutowano na temat współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi naukowcami i przedsiębiorcami.

Członkami założycielami Komisji są innowacyjne firmy członkowskie izby: APA sp. z o.o., A1 Europe sp. z o.o., BASF Polska sp. z o.o.,  Neurosoft sp. z o.o., REC a GlobalLogic Company, Siemens sp. z o.o., SITECH sp. z o.o., Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. oraz ZAPBADURA sp. z o.o.

Ze względu na charakter, cele i założenia Komisja na stałe będzie współpracować z instytucjami wspierającymi.  Udział w charakterze instytucji wspierającej zadeklarowały: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Ambasada Niemiec w Warszawie, WCTT Politechnika Wrocławska, AGH w Krakowie, Centrum Fraunhofer Zarządzania Internacjonalizacją i Ekonomii Wiedzy IMW, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.

W kwietniu 2017 do komisji przyłaczyła się firma FEV Polska sp. z o.o.

Cele Komisji to: stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń w zakresie finansowania projektów badawczych oraz ich komercjalizacji, podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami naukowymi, ośrodkami badawczymi, firmami oraz administracją państwową, tworzenie i składanie programów konsorcyjnych oraz włączenie się w prace legislacyjne nad projektami aktów prawnych dotyczących innowacyjności.

W ramach prac Komisji ds, innowacyjności 1 lutego 2017 powołane zostały do życia dwie grupy robocze:

Grupa robocza ds. transferu technologii

oraz

Grupa robocza ds. elektromobilności i pojazdów autonomicznych.

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

Kontakt

Agnieszka Ozubko

Government Affairs

+48 22 53 10 547
+48 22 53 10 600
Napisz e-mail

Prof. dr hab. Detlef Hommel

Przewodniczący Komisji Innowacyjności
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
Dyrektor Departamentu Nanotechnologii