Komisja ECONET POLAND

Komisja ECONET POLAND powołana została do życia w celu wspierania polsko-niemieckiej współpracy w zakresie zrównoważonego wytwarzania energii, jej wydajności oraz techniki ochrony środowiska. Zamierzenia Komisji to budowa grup eksperckich w celu wymiany informacji i kontaktów, dyskusje z decydentami administracji publicznej oraz opiniowanie i analiza projektów prawnych.

Prace Komisji znajdują swoje odzwierciedlenie w utworzonym w końcu 2012 r. portalu www.econet-poland.pl.

Kontakt

Anna Chojnacka

Dyrektor
Usługi Doradcze

+48 22 53 10 518
+48 22 53 10 550
Napisz e-mail

Christian Schnell

Koordynator Projektu ECONET POLAND
Solivan Miszkurka Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska