Komisja ds. Zamówień Publicznych

W maju 2014 r. przy AHK Polska ukonstytuowała się Komisja ds. zamówień publicznych. Celem Komisji jest podejmowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności systemu zamówień publicznych w Polsce, włączanie się w prace nad planowanymi zmianami legislacyjnymi poprzez analizę i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dialogu z przedstawicielami instytucji podejmujących kluczowe dla systemu zamówień publicznych decyzje oraz przedsiębiorcami.

Komisja gromadzi przedstawicieli różnych branż. Członkami Komisji są następujące przedsiębiorstwa: Bunte Polska Sp. z o.o., Imtech Polska Sp. zo.o., Jara Drapała & Partners Sp. k., PORR Polska Infrastructure S.A., Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o.

W marcu 2015 członkiem Komisji została firma DB International GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce. Natomiast w maju 2016 do członków Komisji dołączyła firma EvoBus Polska sp. z o.o.

 

Kalendarz komisji

no events in this list.

Aktualności

 • Wspólne stanowisko izb międzynarodowych wobec nowelizacji ustawy PZP

  Pod koniec stycznia został skierowany do konsultacji społecznych projekt zmiany ustawy PZP w zakresie niezbędnym do wdrożenia obligatoryjnych regulacji nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dot. zamówień publicznych.

  Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt w zakresie transpozycji postanowień unijnych w dużej mierze powiela rozwiązania przyjęte w projekcie nowej ustawy „Prawo zamówień publicznych” opracowanym przez Urząd Zamówień Publicznych i przyjętym przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 27 października 2015 r. Celem projektu jest dostosowanie PZP do uregulowań dyrektywy unijnej w terminie przewidzianym przez prawo unijne, tj. do 18 kwietnia br. Następnym krokiem ma być duża nowelizacja zamówień publicznych

  2 lutego przesłaliśmy na ręce Premiera Morawieckiego wspólne stanowisko izb międzynarodowych w zakresie nowelizacji ustawy PZP.

 • W październiku odbyło się posiedzenie Komisji ds. zamówień publicznych z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Przedmiotem rozmowy były szeroko anonsowane przez PKP PLK zmiany zmierzające do poprawy jakości postępowań przetargowych, ich ocena i odbiór przez branżę, wymiana doświadczeń w zakresie kluczowych kwestii dotyczących przetargów firm działających transgranicznie, oraz przygotowanie PKP PLK do najbliższej perspektywy finansowej. Omawiane kwestie wzbudziły ożywioną dyskusję.W spotkaniu ze strony izby udział wzięli członkowie Komisji oraz firmy członkowskie zainteresowane kwestiami zamówień publicznych w kolejnictwie.

 • Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Robert Siwik reprezentował komisję podczas seminarium „Inżynieria wartości w praktyce”, wygłaszając także prelekcję pt. „Prawne możliwości zastosowania pozacenowych kryteriów wyboru ofert w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”. Seminarium odbyło się w dniu 15.10.2015 r. w Katowicach.

  www.inframedia.pl/index

  Galeria
 • W dniu 27.10.2015 r. Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Robert Siwik reprezentował komisję podczas konferencji organizowanej przez OIRP Warszawa pt. „Prawo zamówień publicznych – aspekty praktyczne oraz najnowsze orzecznictwo KIO i sądów powszechnych”, której także był moderatorem. Podczas konferencji wygłosił wykład dot. oceny realności dysponowania przez wykonawców zasobami podmiotu trzeciego – praktyczne rozumienie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. W konferencji wziął udział także Wojciech Kowalewski z firmy Siemens, członka komisji, który wygłosił prelekcję pt. „Zamawiający – Wykonawca – Podmiot trzeci – praktyczne konsekwencje powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego”. Konferencja zgromadziła ponad 100 osób.

  www.oirpwarszawa.pl/prawo-zamowien-publicznych-aspekty-praktyczne-oraz-najnowsze-orzecznictwo-kio-i-sadow-powszechnych-szkolenie-27-10-2015/

Ostatnio cytowali nas m.in.:

02.12.2016

Polen Aktuell

Polen auf dem Weg zur Modernisierung der öffentlichen Auftragsvergabe Artikel

02.12.2016

Infrastruktura

Zamówienia publiczne bez tabu Artykuł

Kontakt

Agnieszka Ozubko

Government Affairs

+48 22 53 10 547
+48 22 53 10 600
Napisz e-mail

Robert Siwik

Przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych,
Partner Zarządzający, Robert Siwik & Partners sp.k.