Raporty firm członkowskich

03. 2016
Badanie Przestępczości Gospodarczej w Polsce 2016 - badanie pwc

Tegoroczne badanie jasno wskazuje na malejącą rolę przypadku w wykrywaniu nadużyć. Ponadto, wyniki sugerują, że polskie przedsiębiorstwa odchodzą od rutynowych działań na rzecz wykorzystania ustrukturyzowanych narzędzi, np. analizy danych i systemowego zarządzania ryzykiem nadużyć. 

Pobierz


03.2016

Wzbijając się ponad chmury. Czy rynek lotniczy utrzyma dynamiczne tempo wzrostu? - Badanie PwC Global Airline CEO Survey 2015.

Pobierz


10.2015

Digital IQ, czyli jak zbudować porządek w chaosie - raport pwc

Od 2007 roku PwC przeprowadza coroczne badanie Digital IQ, którego podstawowym celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie działania powinni podjąć liderzy firm aby mieć pewność, że inwestycje w technologie cyfrowe jakie podejmują przyniosą oczekiwane korzyści...

Pobierz


09.2015

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski - raport pwc

Raport PwC stanowi szczegółową analizę przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. Nasza branża motoryzacyjna to ponad 2700 firm, z których ponad trzy czwarte to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 osób. Jednak to duże firmy odpowiadają na większość przychodów osiąganych przez branże...

Pobierz


13.05.2015

Sytuacja na rynku magazynowym - raport AXI IMMO
Q1/2015
Pobierz


08.05.2015
Rynek powierzchni przemysłowych i logistycznych w Polsce.
Raport CBRE

Pobierz


05.05.2015
Raport kwartalny KPMG w Polsce i PZPM „Branża motoryzacyjna” 
Edycja Q2/2015
Pobierz


29.04.2015
Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 - raport PwC
Pobierz


29.04.2015
Koniec tradycyjnej energetyki? - jak wygrać w dobie zmian - raport PwC
Pobierz


29.04.2015
Opłacalność inwestowania w badania i rozwój - raport PwC
Pobierz


23.04.2015
Frontiers in tax - nowy magazyn podatkowy KPMG w Polsce
Pobierz


09.04.2015
KPMG FORUM 2/2015
Pobierz


31.03.2015
Rady nadzorcze 2015. Trendy i kierunki zmian
Raport PwC
Pobierz


31.03.2015
Praca w UE – podatki i składki
Raport PwC
Pobierz


31.03.2015
Badanie Firm Rodzinnych 2015
Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej i świata
Raport PwC
Pobierz


17.03.2015
Raport Cushman & Wakefield „MarketBeat Wiosna 2015"
Pobierz


03.03.2015
Fundusze unijne na lata 2014-2020 – przewodnik dla przedsiębiorców
Raport KPMG
Pobierz


10.02.2015
Branża motoryzacyjna.
Raport kwartalny PZPM i KPMG
Pobierz


10.02.2015
Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Samochody luksusowe i premium.
Raport KPMG w Polsce.
Pobierz


03.02.2015
Global Pricing Study 2014
Wyniki Międzynarodowego Badania Cenowego.
Pobierz


01.08.2014
Inwestowanie w Polsce w 2014 r.
Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1 kwietnia 2014r.) Pobierz


26.05.2014
CBRE Poland Industrial & Logistics
The Polish GDP is predicted to grow faster in 2014 than in the previous year in line with the impIoving labour market and increased industrial output. Pobierz


15.05.2014
Raport PwC: Praca w Unii Europejskiej – podatki i składki
Zasady opodatkowania dochodów z pracy podejmowanej przez obywateli polskich w UE i rozliczania się z tych dochodów w Polsce, a także kwestii opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tych krajach oraz opodatkowania otrzymywanych z nich emerytur. Pobierz


15.05.2014
Raport PwC: 5 mitów polskiej elektroenergetyki 2014
To już IV edycja raportu PwC i ING Banku Śląskiego nt. polskiej energetyki. Pobierz


14.05.2014
CBRE Warsaw & Kraków High Street Report
It has been noted that Polish customers are now more inclined to shop in high streets than they were a few years ago. The development potential of the high street retail market has been noticed by developers that are seeking new locations for their projects. Pobierz


12.05.2014
Raport Coface: Oceny ryzyka krajów oraz klimatu dla biznesu.
Stany Zjednoczone wśród krajów o najmniejszym poziomie ryzyka podczas, gdy gospodarki wschodzące walczą o swą pozycję.Pobierz


12.05.2014
Raport Coface: Upadłości firm w Polsce w 2013 roku.
W 2013 roku polskie sądy ogłosiły upadłość 883 podmiotów, czyli jedynie o 1 proc. więcej niż w roku 2012. Pobierz


12.05.2014
Coface Panorama: Study on new emerging markets.
While the 2008-2009 global crisis had highlighted emerging market resilience, gamechanging events have taken place in those emerging countries since May 2013 indeed. Pobierz


12.05.2014
Coface Panorama: Insolvency trends in Central and Eastern European countries.
Results of a study on insolvencies among the CEE economies, a region experiencing a sharp rise in the rate of insolvencies in many countries during 2013.
Pobierz


15.04.2014
Raport AON: Zarządzenie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport pozwala na unikalne porównanie tendencji w zarządzaniu ryzykiem i ubezpieczeniami występujących w Polsce z najlepszymi praktykami w tym zakresie na świecie. Pobierz


01.04.2014
Raport PwC: Bezpieczne Informacje - bezpieczna przyszłość
Kluczowe obserwacje z wyników ankiety "Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2014". Pobierz


01.04.2014
Raport PwC: Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce
Raport dotyczący wpływu na gospodarkę tzw. internetowego piractwa treści wideo, czyli funkcjonowania serwisów internetowych umożliwiających pobieranie lub oglądanie pełnowartościowych treści wideo bez licencji. Pobierz


01.04.2014
Raport PwC: CEO Survey
Co po kryzysie? Powrót do starych wyzwań globalnych w nowych warunkach.
Pobierz


15.03.2014
Raport CBRE: Focus on Trójmiasto
Raport zawiera cenne z punktu widzenia potencjalnego inwestora dane na temat Trójmiasta.
Pobierz


15.03.2014
Raport CBRE: Rynek Magazynowy i Przemysłowy w Europie 2014
Analiza sześciu trendów, które będą charakteryzować europejski rynek logistyczny w 2014 roku i później.
Pobierz


15.03.2014
Raport CBRE: European Real Estate Investor Intentions 2014
There were 387 respondents to the 2014 CBRE online survey of European investor intentions, drawn from across the property investment community.
Pobierz


15.03.2014
Raport CBRE: Kraków Investors' Guide
Raport zawiera cenne z punktu widzenia potencjalnego inwestora dane na temat Krakowa.
Pobierz


15.03.2014
Raport CBRE: How active are retailers globally?
Retailers continue to expand their networks internationally highlighting the importance of cross-border growth in 2013. Retailers continued to expand their global networks in 2013 and this trend is set to continue in 2014.
Pobierz


15.03.2014
CBRE-komentarz ekspercki
O tym jak pozyskać zintegrowane środowisko pracy oraz usługi doradcze na rynku nieruchomości.
Pobierz


01.02.2014
KPMG Forum: to kwartalnik autorstwa ekspertów KPMG, którzy wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe, podejmują na łamach magazynu problemy, z jakimi zmagają się podczas codziennej pracy. Pobierz


01.02.2014
Raport KPMG: Future State 2030: Światowe wyzwania dla liderów i przywódców. Celem raportu jest przedstawienie globalnych wyzwań, które do 2030 roku będą miały strategiczny wpływ na rozwój państw, regionów i miast. Pobierz


02.12.2013
Przewodnik podatkowy dla Niemiec 2013 Accace
Przegląd Systemu Podatkowego w Niemczech, włączając Prawne Formy Działalności, aspekty Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Pobierz


25.11.2013
Raport EY: Polska prawdziwą specjalną strefą ekonomiczną
Celem niniejszej publikacji jest zapoznanie potencjalnych inwestorów z charakterystyką polskiego środowiska biznesowego, szczególnie w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Publikacja w języku angielski do pobrania na stronie internetowej EY.

Kontakt