Członkostwo w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska)

Podstawą naszych działań są życzenia i oczekiwania firm członkowskich naszej Izby. Ułatwiamy firmom nie tylko start w Polsce i w Niemczech, ale jesteśmy również partnerem i opiekunem w dalszej drodze. Jednocześnie poprzez liczne spotkania biznesowe tworzymy dla naszych firm członkowskich szeroką platformę kontaktów. Warto sprawdzić jakie korzyści daje członkostwo w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska).

Wniosek członkowski o przyjęcie w poczet firm zrzeszonych w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej  (AHK Polska) mogą złożyć osoby fizyczne, prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej spółki utworzone zgodnie z prawodawstwem RFN lub RP, mające siedzibę na terytorium jednego z tych państw, prowadzące działalność gospodarczą oraz uczestniczące w polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych.

Co zyskuje firma?

  • Prestiż – członkostwo w Polsko-Niemieckiej Izbie Handlowej to przynależność do grona sprawdzonych firm członkowskich i możliwość wspólnego wpływania na kształt życia gospodarczego obu krajów. Dla polskich i niemieckich firm to kredyt zaufania i ułatwienie funkcjonowania w kraju partnerskim. Wszystkie zrzeszone w Izbie firmy mogą liczyć na pomoc w kontaktach handlowych z firmami po obu stronach Odry.
  • Usługi – od analiz rynkowych po indywidualne doradztwo rynkowe, poszukiwanie partnerów handlowych na szeroką skalę, pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej oraz różnorodne szkolenia przygotowywane specjalnie dla firm członkowskich Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska).
     
  • Platforma kontaktów biznesowych – możliwość zdobycia nowych kontaktów biznesowych oraz pielęgnowania dotychczasowych dzięki różnorodnym spotkaniom biznesowym, konferencjom, seminariom, nie tylko w gronie firm członkowskich Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), ale również z osobistościami życia politycznego i gospodarczego w Polsce i w Niemczech.

Dlaczego warto dołączyć do grona firm członkowskich?

Dla firm polskich zainteresowanych rynkiem niemieckim oraz współpracą z firmami z Niemiec

Dla firm niemieckich obecnych na polskim rynku

Warunki formalne

  • wypełniony wniosek członkowski - WNIOSEK.PDF 
  • opłacona składka członkowska w wysokości 3100 PLN
  • wyciąg z rejestru handlowego
  • zapoznanie się ze statutem AHK Polska

Kontakt

Maria Montowska

Dyrektor
Serwis Członkowski
Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne

+48 22 53 10 500
+48 22 53 10 600
Napisz e-mail

Renata Adach- Franczak

Manager
Marketing Serwisu Członkowskiego
(Urlop macierzyński)

+48 22 53 10 517
+48 22 53 10 600
Napisz e-mail

Magdalena Gruchała

Marketing Serwisu Członkowskiego

+48 22 53 10 516
+48 22 53 10 600
Napisz e-mail